De bouw van ons schip

De bouw van onze Pietje van Kan is een bijzonder verhaal. Het heeft tijd gekost om dat uitvoerig op papier te zetten en er de goede beelden bij te vinden. Het heeft ook wel enige tijd geduurd, eerlijk gezegd bijna drie jaar, voor ik genoeg moed had verzameld om aan het verhaal te beginnen.
Tijdens de bouw heb ik een bouwjournaal bijgehouden, Soms zeer gedetailleerd, soms in grote lijnen. Vanaf voorjaar 2008 ben ik daar mee gestopt en heb ik summiere aantekeningen gemaakt in mijn agenda. Toen was de bouw echter al in een zo ver stadium, dat hij niet meer "bijzonder" kon worden genoemd. Dat bijzondere zit hem vooral in het feit dat we zelf ook het casco hebben gebouwd. Dat was aanvankelijk helemaal niet de bedoeling, maar we werden er min of meer toe gedwongen. Dat kunt u echter allemaal zelf lezen.
Het maakte de bouw van ons schip in ieder geval heel speciaal. Ook al omdat de bouwwijze en het materiaal dat we er voor gebruikten in de Nederlandse jachtenbouw nog vrij revolutionair waren. Zeker voor "zelfdoeners".
Wij hopen dat u aan het verhaal even veel plezier beleefd als wij aan de bouw van het schip en later het varen er mee. En wellicht steekt de ge´nteresserde amateur scheepsbouwer er nog iets van op. Dit is een eerste versie van de bouwgeschiedenis in twaalf hoofdstukken en een naschrift. Het kan zijn dat we na enige tijd nog veranderingen aanbrengen, bijvoorbeeld in de foto's. We beschikken op dit moment niet over alle foto's die tijdens de bouw zijn gemaakt maar hebben wel een verzoek lopen aan onze vrienden om nog eens in hun archief te duiken. Ook kan het zijn dat er reacties komen van direct betrokkenen die nopen tot veranderingen. We beloven echter plechtig dat u daar niet nog eens drie jaar op hoeft te wachten.

December 2013, Karistos, Evvia, Griekenland. Frans Vanderwilt en Marleen Kalk


Het begin van een groot avontuur.
Hoofdstuk 1, september 2005
Een complete gedaanteverandering.
Hoofdstuk 2, oktober 2005
Een eigenzinnig volkje.
Hoofdstuk 3, oktober - november 2005
Hoofdstuk 3 beeldverslag
Er verrijst een kerkgebouw.
Hoofdstuk 4, november - december 2005.
Hoofdstuk 4 beeldverslag
Boten bouwen is vooral schuren.
Hoofdstuk 5, half januari - 8 februari 2006
Niet alles gaat even goed.
Hoofdstuk 6, februari - maart 2006
VacuŘminjectie van de romp.
Hoofdstuk 7, 3 april - 8 augustus 2006
De romp komt op zijn pootjes terecht.
Hoofdstuk 8, augustus - oktober 2006
We zetten een volgende stap.
Hoofdstuk 9, november 2006 - februari 2007
Ook van je familie moet je het hebben.
Hoofdstuk 10, februari - augustus 2007
We gaan onverdroten door.
Hoofdstuk 11, september 2007 - maart 2008
Tot Pietje te water kan.
Hoofdstuk 12, april 2008 - augustus 2009
Tot slot.
Naschrift